Skip navigation

Складиране и митническо посредничество

5 митнически склада в София, Пловдив, Варна, Бургас и Горна Оряховица с обща закрита складова площ от над 20 000 кв. м.

Складиране и услуги

 • Акцизни стоки - данъчен склад
 • Свободно складиране
 • Крос-докинг - претоварване на консолидирани групажи
 • Митническо складиране
 • Временно складиране в митнически склад
 • Склад с комбинирана рампа за жп вагони и камиони
 • Издаване и попълване на електронни административни документи и електронни административни данъчни документи;
 • Акцизен склад за всички видове алкохолни течности, цигари, пури, тютюневи изделия и акцизни масла
 • Допълнителни услуги като лепене на стикери и бандероли, въвеждане в експлоатация и дистрибуция
 • Регистрация на вида на стоката и номер в софтуерната ERP система
 • Сканиране на всички входящи и изходящи стоки
 • Вкарване в експлоатация на стоките
 • Претоварни операции, включително на пратки с тегло до 10 тона
 • Препакетиране, преетикетиране и т.н.
 • Дистрибуция

Митническо представителство

 • Нормални и опростени процедури за цялата страна за всички видове митнически режими
 • Попълване на всички видове митнически и търговски документи
 • Легализация на сертификати
 • Митнически консултантски услуги
 • Акцизна транзитна митническа банкова гаранция за транзитен режим Т1 на стойност € 2 750 000

Сертификати

 • Одобрен икономически оператор (ОИО) от 2010 г. - BGAEOF1211407500010
 • Одобрен получател и Одобрено място за извършване на опростени процедури от 2011 г. - 11/BG005800/0001
 • Одобрен износител - от 2014 г.
 • Одобрен получател