Skip navigation

Застраховки

  • Карго застраховки по следните клаузи:
    • Институтски карго клаузи /A/
    • Институтски карго клаузи /B/
    • Институтски карго клаузи /C/
    • Застраховка "Отговорност на превозвача" съгласно Конвенция CMR 
  • Складови и карго застраховки