Skip navigation

ЖП, чартиране и пристанищни операции

  • Жп товари и спедиция от/до Балканите, Европа и СИВ
  • Вътрешен жп транспорт
  • Мониторинг на вагоните
  • Чартиране на съдове за морски товари - Черно и Азовско Море, Мраморно Море, Средиземноморието
  • Чартиране на товари (самоходни и баржи) по Дунав
  • Пристанищни операции и спедиционни услуги в Констанца, Бургас, Варна, Балчик и българските дунавски пристанища
  • Агентски услуги за кораби в Бургас, Варна и Балчик
  • Транспорт на извънгабаритни товари