Skip navigation

Компанията

Групата "Милицер и Мюнх"

Служителите в групата "Милицер и Мюнх" са около 2 000 души и работят в над 30 страни. Стратегическите ни партньорства в много други държави допълват нашата гъста мрежа. "Милицер и Мюнх" предлага по цял свят въздушни и морски транспорти, както и автомобилен превоз, железопътен транспорт и проекти, складови и логистични услуги по оста между Запада и Изтока в Евразия и Северна Африка. Групата разполага с широка мрежа от клонове в Източна Европа, ОНД, Близкия и Далечния Изток и Магреб. Главният офис на компанията, която датира от 1880 г., се намира в Сен Гален, Швейцария.

 


Свързваме светове.
Лозунгът "Свързваме светове" означава за нас, че обединяваме континенти и региони, традиция и новаторство, както и хора. Ние не само имаме офиси в тези региони - ние живеем и работим в местата, които свързваме. Иновация, надеждност, бързина, издръжливост, отборен дух и лично уважение - това са ценностите в М&М, плод на дълга традиция.

"M&M Милицер и Мюнх" е първият международен холдинг със собствена фирма в Република България. M&M е на българския пазар от 1991г и в момента се представлява от три отделни фирми: "M&M Милицер и Мюнх БГ" ООД, "M&M ер карго сървис България" ООД и "Транстерминал" ООД. Тези три компании имат ключови компетенции в областта на транспорта, логистиката и недвижимите имоти.