Skip navigation

Цифри и факти

Цифри и факти - "М&М Милицер и Мюнх БГ" ООД

Официално име:
"M&M Милицер и Мюнх БГ" ООД

Създадена на:
4-ти октомври 1991 г.

Офиси и клонове:
Централен офис: София
Клонове: Бургас, Варна, Пловдив, Русе, Горна Оряховица

Дъщерна компания: "M&M ер карго сървис България" ООД (ЕКС)

Управител: Сашо Тодоров

Служители: 120 (+ 20 от M&M ЕКС) 

Услуги:

 • Автомобилен транспорт с комплектни и групажни автомобили
 • Жп и комбиниран транспорт
 • Морски и речен транспорт,  контейнерен транспорт
 • Въздушно карго
 • Складови и митнически операции
 • Застрахователни и брокерски услуги

Специални услуги:

 • 5 склада под митнически контрол в: София, Пловдив, Варна, Бургас и Горна Оряховица с над 20 000 кв.м. покрита складова площ
 • Данъчен склад
 • Временно митническо складиране
 • Свободно складиране
 • Крос-докинг - претоварване на консолидирани групажи
 • Склад с комбинирана рампа за жп вагони и камиони

 

Сертификати: 

 • ОИО (Одобрен икономически оператор) – от 2010 г. – BGAEOF1211407500010
 • Одобрен получател и Одобрено място за извършване на опростени процедури – от 2011 г. – 11/BG005800/0001
 • Одобрен износител – от 2014 г.
 • ISO : 9001
 • ISO : 27001
 • Акцизна банкова гаранция за транспортен режим Т1 на стойност € 2 750 000 


Адрес:
ул. "Андрей Германов" 11 
1336 София, България
Телефон: +359 2 984 5715
Факс:       +359 2 984 5716

 • Над 150 служители
 • Над 20 000 кв. м складова площ
 • Над 50 000 кв. м открита складова площ
 • Над 40 000 пратки обработени на годишна база