Skip navigation

Екипът

През годините колективът на "М&М Милицер и Мюнх БГ" ООД се изгражда от мотивирани и отдадени на работата си професионалисти, за които запазването на опита и традицията, уважението и взаимопомощта, отвореността към нови предизвикателства, коректността и толерантността, гъвкавостта и постоянството са от решаващо значение за екипната работа.

Неслучайно от няколко години насам девизът на "М&М Милицер и Мюнх Интернешънъл Холдинг" е: „СИЛАТА НА ЕКИПА“. Защото големите успехи се постигат преди всичко благодарение на общите координирани усилия на целия колектив в една фирма.