Skip navigation

Качество

В М&М БГ е внедрена и се поддържа интегрирана Система за управление, сертифицирана от Lloyds Register по следните стандарти:

 

1)    Сертификат за одобрение ISO 9001:2015

2)    Сертификат за одобрение ISO 28000:2007

3)    Сертификат за одобрение ISO 27001:2013

4)    Сертификат за одобрение ISO 14001:2015

 

Представител на ръководството за Системата на управление (СУ)

Ирена Клюнкова

Тел.:                +359 2 984 57 34

Факс:              +359 2 984 57 27

Имейл:            irena.klunkova@mumnet.com