Skip navigation

Управление

Управляващ директор

todorov.jpg

Сашо Тодоров

Регионален управляващ директор на Югоизточна Европа
Управител на "M&M Милицер и Мюнх БГ" ООД
Управител на "M&M ер карго сървис България" ООД 

Той е управляващият съсобственик, който е основал M&M групата в България.

Компанията се ръководи от управител и финансов директор. За отделните сектори в дейността отговарят различни заместник-управители:

  • Автомобилен транспорт
  • Комбиниран и мултимодален транспорт
  • Складиране и митническо посредничество
  • Продажби и маркетинг

Поради сериозния пазарен дял и огромния бизнес потенциал, въздушните пратки са отделени в дъщерна фирма - "М&М ер карго сървис България" ООД