М&М Милицер и Мюнх България оперира със складове под митнически контрол в

 • София
 • Пловдив
 • Бургас
 • Горна Оряховица

с обща складова площ от около 20.000 кв.м.

Нашите складове

 • Данъчен склад и обработка на различни акцизни стоки
 • Свободно складиране
 • Крос докинг – за групажи и консолидиране и транзитни стоки
 • Складове под митнически контрол
 • Временно складиране в складове под митнически контрол
 • Комбинирани рампи за ЖП и автомобилни превози

Heavy Cargo Transports

No problem for Militzer & Münch

Shipping oversized cylinders for a hydropower plant in Central Asia or heavy printing machinery: With us, your heavy cargo is in strong hands.

Militzer & Münch plans the best route for your transport. From place of origin via sea, then via rail, and delivery to destination by truck? No problem. We have all modes of transport at our disposal; we combine different carriers – complying with the highest safety standards. Even under extreme conditions like in the high mountain ranges of Tajikistan, Militzer & Münch delivers your heavy cargo transports to their destination, safely and on time.

Before we get your goods going, we obtain the necessary permits. We also organize road blocks and escort vehicles. Our local experts ensure the smooth customs clearance of your heavy cargo transports.

ПЪЛНИ УСЛУГИ ОТ А ДО Я

Нашите услуги

 • Издаване на електронни АДД-та
 • Данъчен склад за всички видове алкохолни напитки, тютюневи изделия, акцизни масла и горива
 • Допълнителни услуги, като лепене на бандероли, консолидиране и дистрибуция
 • Регистриране на стоките по вид и номер в нашата ERP система
 • Сканиране на всички приходящи и изходящи пратки
 • Претоварни операции за стоки до 10 тона
 • Преопаковане, етикетиране и други

Контакт с нас

Поискайте оферта

Независимо дали по суша, море или въздух с Милицер и Мюнх Вие имате надежден партньор за Вашата логистика. Ние Ви помагаме от етапа на планиране до крайната дестинация.